Övriga tjänster

Mångsidiga och lösningsfokuserade

Vi tillhandahåller det mesta inom mark- och anläggningsarbete och gör egentligen ingen skillnad på större eller mindre projekt. För oss är alla jobb viktiga och ska tas på allvar, från stensättning av trädgårdsgången till att gjuta grund till en ny industrilokal.

För oss handlar det alltid om att hitta rätt lösning till det givna uppdraget, för att se till att det blir kostnadseffektivt och så väl utfört som möjligt. Det är därför såväl privatepersoner som företag tycker att det är värt att anlita oss när de behöver en entreprenör med bred kunskap och erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete.

Grundläggning

Ett hus blir aldrig hållbarare än grunden det byggs på. Grundläggningsarbetet är ett av de mest kritiska momenten vid varje husbygge, där varje detalj måste ha planerats väl. Markförhållandena på platsen måste analyseras, eftersom de kan variera till och med på ytan där huset ska stå. Hur marken lutar runt byggnaden har också stor betydelse, samt vad det finns för risk med tjällyftning och liknande.

Vi gjuter grunder för både trähus och stenhus, små som stora. Platta på mark, källargrund, krypgrund, vi tar hand om planering och utförande och ger ditt hus en solid grund att bygga vidare på.

Dränering

Dränering krävs när vatten står stilla eller rinner åt fel håll. Med otillräcklig dränering riskerar ditt hus att drabbas av fuktskador och din trädgård att bli vattensjuk.

Om din gräsmatta inte torkar upp efter att snön smält kan den behöva dräneras. Vi tar oss n etittt på din gräsmatta och vid behov gräver vi diken med dräneringsslangar så att vatten kan rinna undan under vårfloden.

Dränering har alltid en begränsad livslängd, och om det var länge sedan det ordnades med dränering runt ditt hus kan den behöva förnyas. Återigen går det bara att bedöma behovet genom att vi kommer och tar oss en titt på hur det ser ut vid just ditt hus. Vi utför dränering både på småhus och på flerbostadshus på uppdrag av fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Alla typer av markarbeten

Utöver grundläggning och dränering kan vi erbjuda en lång rad andra mark- och anlägngingstjänster, som schaktning, sprängning och dikesgrävning. Slå oss en signal, maila, eller använd kontaktformuläret här på sidan och berätta vad du behöver hjälp med så ordnar vi ett möte!

Alla typer av mark- och anläggningsarbeten